Skip to content Skip to footer

Doelstellingen

 • Het bevorderen van de integratie van erkende vluchtelingen door middel van diverse activiteiten die bovengenoemd streven in zich dragen en die de uitwisseling tussen diverse bevolkingsgroepen uit verschillende culturen bevorderen;
 • Het stimuleren en faciliteren van de zelfredzaamheid van erkende vluchtelingen uit het Afrikaanse continent en dit om hen zo snel mogelijk volwaardige burgers te laten worden met respect voor hun eigenheid en specifieke culturele bagage;
 • Bevorderen van praktische taalkennis.
 • Het verbeteren en ondersteunen van de kwaliteit van de Belgische multi- en sociaal culturele samenleving;
 • Het bevorderen van culturele uitwisseling.

Somalië:

 • Promoten en bevorderen van ontwikkelingsprojecten in Somalië;
 • Ontwikkelen van projecten op het gebied van water en gezondheidszorg.

De Vereniging probeert haar doelstelling te realiseren door:

 • Spreekuren
 • Themabijeenkomsten;
 • Discussiebijeenkomsten;
 • Conversatielessen Nederlands
 • Trainingen en cursussen;
 • Projecten;
 • Evenementen.
 • Projecten in Somalië (water en gezondheid)

In de afgelopen maanden hebben wij de volgende projecten en evenementen georganiseerd:

 • Viering nationale feestdag Somalië: informatie, lezingen, cultuur en muziek

voor in totaal 120 personen;

 • Bijeenkomst Ramadan: informatie, lezingen, discussie, cultuur en muziek voor 130 mensen;
 • Project: Voorkomen van radicalisering van Afrikaanse jongeren in Antwerpen (2019-2020)
 • Waterproject in Somaliland (in ontwikkeling)
 • Project gezonde leefstijl en voeding (in ontwikkeling)