Somalische Vereniging voor Culturele Integratie in België


SV-CIBO beoogt het verbeteren en ondersteunen van de kwaliteit van de Belgische multiculturele en socio-economische samenleving.

De organisatie is in 2014 opgericht als een vereniging zonder winstoogmerk met rechtspersoonlijkheid.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de Somalische Vereniging België.

De Heer Ahmed Abase, die een welkomstwoord uitsprak en daarna zijn speecht overliet aan een ander bestuurslid mevrouw Fatumo, daar hij zelf weinig stem had. In de openingsspeech heette mevrouw Fatumo wederom iedereen van harte welkom en in het bijzonder de heren Hakim en Sofie Scholliers,  Tevens dankte zij de Vlaamse overheid voor het mogelijk maken van dit project. Vervolgens…

Startbijeenkomst Project

Voorkomen van radicalisering bij Afrikaanse jongeren in Antwerpen. Op Zaterdag 31 maart jl. organiseerde de Somalische Vereniging Culturele Integratie Antwerpen haar startbijeenkomst voor het bovengenoemd project. De bijeenkomst werd gehouden in het Oude Badhuis in Antwerpen

Bijeenkomst Somalische gemeenschap in Antwerpen

Op zaterdag 25 augustus 2018 organiseerde de Somalische Vereniging Culturele Integratie België (SV-CIBO vzw) in het kader van het door hen ontwikkelde project: ’Voorkomen van radicalisering bij Afrikaanse jongeren in Antwerpen’ een barbecue bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst was om door middel van een barbecue ouders en jongeren bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden.

Het voorkomen van isolement en het verstrekken van geestelijke gezondheidszorg

De SV-CIBO vzw is een zelforganisatie voor en door Somalische vluchtelingen en andere nieuwkomers. De vereniging werd in de zomer van 2014 opgericht in een periode waarin er veel Somalische vluchtelingen naar België gekomen zijn. Door het grote culturele verschil konden die vluchtelingen moeilijk hun weg vinden in de Belgische maatschappij. Dit was meteen één van de belangrijkste redenen voor…

Verslag kennismakingsdag

Op zaterdag 20 december 2014 zakten vanaf 10 uur een 70-tal mensen uit de Somalische gemeenschap in België en Nederland af naar Bredene om er de startdag van SV-CIBO bij te wonen. Bij een kop koffie of een frisdrank werden zij in het Staf Versluyscentrum verwelkomd door voorzitter Ahmed Awed Abase en woordvoerder Hugo Neirynck.