Skip to content Skip to footer

Voorkomen van radicalisering van Afrikaanse jongeren in Antwerpen

In de periode 2019/2020 hebben wij het bovenstaande project uitgevoerd. Het gaat hier om een project dat werd uitgevoerd in drie wijken te weten: Antwerpen Noord, Kiel en Wilrijk. Allen wijken waar relatief veel mensen met een Afrikaanse achtergrond wonen. Hier hebben wij zowel jongeren als hun ouders geïnformeerd over het proces van radicalisering en hoe deze te herkennen zijn en hoe men met jongeren die aan het radicaliseren zijn in gesprek kan gaan. Tevens hebben wij een tegenspraak georganiseerd om de propaganda van radicale organisaties en personen te weerleggen. Daarnaast hebben wij jongeren sociale vaardigheden aangeleerd zodat zij beter in staat zijn effectief te handelen in het geval van radicalisering. Zie hiervoor ook de eindrapportage

Leave a comment