Skip to content Skip to footer

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de Somalische Vereniging België.

De Heer Ahmed Abase, die een welkomstwoord uitsprak en daarna zijn speecht overliet aan een ander bestuurslid mevrouw Fatumo,

daar hij zelf weinig stem had. In de openingsspeech heette mevrouw Fatumo wederom iedereen van harte welkom en in het bijzonder de heren Hakim en Sofie Scholliers,  Tevens dankte zij de Vlaamse overheid voor het mogelijk maken van dit project. Vervolgens ging zij in op het thema radicalisering, wat is dat nu precies en wat is de reden voor onze organisatie geweest om dit project te ontwikkelen. Tenslotte gaf zij uitleg over het verder programma van de middag.

Hierna gaf de heer Veenhoven van bestuurslid een presentatie over het project:

’ Voorkomen van radicalisering van Afrikaanse jongeren in Antwerpen’. Aan de hand van een PowerPoint presentatie. Hierin werd eerst de eigen organisatie gepresenteerd waarna werd in gegaan op radicalisering. Wat is radicalisering en waarom dit project. Vervolgens werd gekeken naar de verschillende projectonderdelen zoals tegengeluiden, training en informatie voor ouders en jongeren, maatjes programma en netwerkbijeenkomsten. De heer Veenhoven gaf hierbij aan dat de Somalische Vereniging dit niet allemaal alleen kan doen en nadrukkelijk de samenwerking zoekt met andere partijen. Zoals een 5 tal Afrikaanse organisaties (Ethiopisch, Eritrees, Soedanees, Somalisch en Marokkaans) en een aantal maatschappelijke organidaties zoals Stad Antwerpen, Politie, Ministerie van Justitie, Welzijn etc. Met al deze organisaties zullen binnenkort gesprekken gevoerd worden.

Daar er veel Somaliers in de zaal aanwezig waren werd hierna een korte samenvatting in het Somalisch gegeven.

Na een korte pauze konden de deelnemers vragen stellen over het project die zoveel mogelijk door het projectteam werden beantwoord. Hier werden allereerst vragen gesteld over de radicalisering en het project en hoe men hier aan deel kon nemen. Vervolgens vroegen veel sprekers aandacht voor andere problemen zoals huisvesting, illegaliteit, verblijfsvergunning, onderwijs, werk, opvoeding en meer zaken. Met de zaal werd afgesproken dat de Somalische Vereniging een uitgebreide inventarisatie zal maken van al deze punten en vervolgens zal bekijken op welke wijze zij en in samenwerking met haar partners in Antwerpen hier een mogelijke oplossing voor kan vinden.

Helaas kon de bijeenkomst niet afgesloten worden door de Schepene mevrouw Nabil Daud en sprak de dagvoorzitter de heer Musse Hersi de afsluitende woorden en dankte iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en hoopte veel van hen weer te zien in de projectactiviteiten.

Tenslotte werd de bijeenkomst afgesloten met wat heerlijke Somalische hapjes en een drankje waarbij nog nagepraat werd en mensen nog wat gingen netwerken

Leave a comment