Skip to content Skip to footer

Verslag kennismakingsdag

Op zaterdag 20 december 2014 zakten vanaf 10 uur een 70-tal mensen uit de Somalische gemeenschap in België en Nederland af naar Bredene om er de startdag van SV-CIBO bij te wonen. Bij een kop koffie of een frisdrank werden zij in het Staf Versluyscentrum verwelkomd door voorzitter Ahmed Awed Abase en woordvoerder Hugo Neirynck.

In de loop van de dag mochten de aanwezigen ook op de belangstelling rekenen van de Bredense schepenen dhr. Eddy Gryson en mevr. Kristien Vanmullem. Dhr. Steve Vandenberghe (burgemeester van Bredene), dhr. Jean Vandecasteele (burgemeester van Oostende) en dhr. Jacques Deroo (OCMW-voorzitter van Bredene) lieten zich verontschuldigden.

De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de Somalische Vereniging de.

De voorzitter stelde de Somalische Vereniging voor Culturele Integratie in Bredene en Omstreken voor en belichtte haar doelstellingen. Daarna overliep hij het jaarplan van 2015 aan de hand van een gesmaakte Powerpoint. Daarbij ging zijn zeer gefundeerde probleemanalyse van de Somalische gemeenschap als kwetsbare groep niet onopgemerkt voorbij. Tot slot kondigde hij de nakende geboorte aan van een informatieblad, uitgegeven door de vereniging.

Een opgemerkte gast was ook meester Muse Hersi uit Amsterdam, die de toehoorders wees op het belang van een Somalische vereniging zoals SV-CIBO die de lokale integratie hoog in het vaandel voert. Na het middaggebed werden er lekkere hapjes geserveerd en konden de deelnemers verder informele contacten leggen. Tegen 15u30 werd deze prachtige ontmoetingsdag afgesloten.

Meer informatie over de organisatie, de doelstellingen, de probleemanalyse en de geplande activiteiten van SV-CIBO kan u terugvinden via het menu bovenaan de website.

Leave a comment