Skip to content Skip to footer

Bijeenkomst Somalische gemeenschap in Antwerpen

Bijeenkomst Somalische gemeenschap in Antwerpen

Verslag

Datum: 25 augustus 2018
Plaats:  Park Noord Viséstraat

Afgelopen zaterdag 25 augustus 2018 organiseerde de Somalische Vereniging Culturele Integratie België (SV-CIBO vzw) in het kader van het door hen ontwikkelde project: ’Voorkomen van radicalisering bij Afrikaanse jongeren in Antwerpen’ een barbecue bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst was om door middel van een barbecue ouders en jongeren bij elkaar te brengen en met elkaar te verbinden. Tevens om hen te verbinden met het bovengenoemde project enhet thema radicalisering bespreekbaar te maken door hen te motiveren om deel te nemen aan de project activiteiten. In dit kader zal ook later een aantal sportactiviteiten voor jongeren worden georganiseerd.

Er was voor deze bijeenkomst een veel grotere opkomst dan wij aanvankelijk hadden gedacht. In totaal waren hier ruim 120 mensen naar toe gekomen. Onder hen was een verrassend grote groep van 70 vrouwen. Vrouwen die normaliter veel minder naar onze bijeenkomsten komen. Naast de Somalische doelgroep waren er ook vertegenwoordigers aanwezig van de Soedanese en Eritrese gemeenschap in Antwerpen. Tevens was aanwezig de heer Veenhoven van Bureau Inzicht (adviseur en projectontwikkelaar) en mevrouw Suhair Babiker Suleiman van de Stichting Het Afrikaanshuis in Tiel, Nederland.

De bijeenkomst vond plaats in een rustig park bij de Viséstraat en begon met een gezellig samen zijn en met elkaar in gesprek komen onder het genot van een heerlijke barbecue en frisdrank. Daarbij zaten de mannen en vrouwen aan aparte tafels met alle leeftijden door elkaar. Er werd heel geanimeerd met elkaar gesproken en iedereen was blij elkaar te zien. Dit alles onder het genot van Somalische muziek.

Na het afronden van de barbecue hield allereerst de voorzitter van de Somalische Vereniging de heer Ahmed Abase een speech. Hierin vroeg hij aandacht voor het thema radicalisering en alert te zijn op onze jongeren en voortdurend met hen in gesprek te blijven en op de hoogte te blijven over hun doen en laten. Elkaar hierin te ondersteunen en signalen hierover snel op te pikken en door te geven. In dit verband informeerde hij de mensen nogmaals over het bovengenoemde project en de verschillende activiteiten die herin aan de orde komen. Hij nodigde met name jongeren met hun ouders uit om deel te nemen aan het project.

Vervolgens kreeg mevrouw Suhair Babiker Suleiman, voorzitter van de Stichting het Afrikaanshuis in Tiel, Nederland, het woord. Zij bedankte de organisatie voor de uitnodiging en vond het erg leuk om zoveel Somaliers mannen, vrouwen en jongeren te ontmoeten. Zij hield een pleidooi voor samenwerking tussen Afrikaanse gemeenschappen en de etnische verschillen te overstijgen en elkaar te steunen en vast te houden. Vooral bij een thema als radicalisering moeten wij niet alles binnen kamers houden maar er in samen werken.

Tenslotte hield de heer een Veenhoven , Directeur van Bureau Inzicht, een multicultureel adviesbureau  en projectontwikkelaar, nog een kort verhaal. Hij bedankte de organisatie voor de uitnodiging voor deze bijeenkomst. Vond het erg bemoedigend zoveel Somaliers, Eritreeërs en Soedanezen bij elkaar te zien en dat m.n. zoveel vrouwen hier naar toe waren gekomen en vond de sfeer hier erg gezellig, open en ontspannen. Vervolgens sprak hij over het bovengenoemde project dat het bestuur van de organisatie niet alleen kan uitvoeren maar alleen met uw hulp tot een succes kan maken. Radicalisering is een ingewikkeld proces waar binnen de gemeenschappen een taboe op rust die alleen gezamenlijk kan worden doorbroken en nodigde mensen uit om actief aan dit project mee te doen.

De voorzitter sloot de bijeenkomst af en dankte iedereen voor zijn aanwezigheid die deze middag tot zo een succes had gemaakt. In het bijzonder dankte hij de vele vrijwilligers die deze bijeenkomst mogelijk hadden gemaakt.

Resultaat

Wij kunnen terug kijken op een zeer geslaagde bijeenkomst waar we een zeer groet opkomst hadden en meer mesnen zijn gekomen dan wij aanvankelijk verwacht hebben. We hebben veel mannen, vrouwen en jongeren bij elkaar kunnen brnegen en een verbinding kunnen leggen het met bovengenoemde project en hen hierover kunnen informeren en  betrekken hierbij.

Na de beëindiging van de bijeenkomst ontstond een gesprek met een grote groep vrouwen en het bestuur waar ook de heer Veenhoven bij gehaald werd. De vrouwen gaven aan dat zij grote problemen hadden met hun huisvesting en dat de instanties hier weinig naar luisterden. Zo gaven zij aan met soms wel 6 personen (m,v en 4 kinderen) in een woning te wonen, woningen met langdurige lekkages, woningen met schimmelvorming en woningen met ernstig achterstallig onderhoud waaronder een woning die onbewoonbaar was verklaard. Anderen hadden problemen met hun asiel procedure dan wel opleiding en het zoeken naar werk. Wat hierin opviel was dat  er aan de ene kant veel onwetendheid en onbekendheid is met veel regelgeving in België en anderzijds er sprake is van een aantal trieste situaties en wanbeheer.

Wij zullen deze problemen en vragen gaan analyseren en met de betrokken instanties bespreken en waar nodig de politiek er bij proberen te betrekken. Tegelijkertijd willen we onze mensen goed informeren over een aantal belangrijke zaken en regelgeving in België.

Leave a comment