Skip to content Skip to footer

Het voorkomen van isolement en het verstrekken van geestelijke gezondheidszorg

De SV-CIBO vzw is een zelforganisatie voor en door Somalische vluchtelingen en andere nieuwkomers. De vereniging werd in de zomer van 2014 opgericht in een periode waarin er veel Somalische vluchtelingen naar België gekomen zijn.

Door het grote culturele verschil konden die vluchtelingen moeilijk hun weg vinden in de Belgische maatschappij. Dit was meteen één van de belangrijkste redenen voor de oprichting van deze organisatie, die Somalische en andere nieuwkomers in België, en meer specifiek in West-Vlaanderen, de weg wil wijzen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de meeste Somaliërs die in West-Vlaanderen wonen erkende vluchtelingen zijn.

De belangrijkste activiteiten die we organiseren hebben te maken met volgende thema’s:

  • Voorlichting en informatie over sociale voorzieningen;
  • Maatschappelijke begeleiding van de nieuwkomers;
  • Sport en cultuur;
  • Bewerkstelligen van de cohesie en de samenwerking tussen de Belgische samenleving en de nieuwkomers.

Maatschappelijke begeleiding van de nieuwkomers houdt onder meer in dat de SV de mensen in hun sociale en maatschappelijke problemen helpt en ondersteunt. Zo begeleidt de organisatie bijvoorbeeld mensen die psychische problemen hebben vanwege de oorlogstrauma’s die ze hebben opgelopen in hun land van herkomst.

Op die manier willen we voorkomen dat deze mensen met psychische problemen in een sociaal isolement terecht komen. We creëren een netwerk waarop ze kunnen terugvallen. Bovendien zetten we cultuur- of geloofsdeskundigen in die hen kunnen bijstaan om deze moeilijke periode door te komen.

Om dit alles te kunnen realiseren, willen we samenwerken met de betrokken instanties. We willen onder meer de communicatie en de samenwerking tussen de cliënten en de instanties bevorderen.

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Ahmed Abase,
voorzitter

Hugo Neirynck,
secretaris

Leave a comment